skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Regio’s 2

0.00

Iran, een vroedvrouw voor het Westen?

  • Docent(en): Marc Colpaert
  • Jaar: speciale editie
  • Datum: 27 februari 2021

Beschrijving

‘Bij de geboorte van het idee van het Westen trad Iran op als vroedvrouw. Het land vormt de achtergrond waartegen het Westen is gedefinieerd; en als we de ander begrijpen, begrijpen we onszelf in zekere zin ook beter. De eerste westerse oriëntalisten waren zich van dit fundamentele gegeven bewust toen zij in het Oosten op zoek gingen naar kennis. Deze waarheid is misschien verloren gegaan in onze moderne – door grenzen en tegenstellingen beheerste  –  wereld. Maar het is een waarheid die besloten ligt in de geschiedenis, in de poëzie van Saadi en in de mythes van de Shahnama…’ (Ali M. Ansari, oprichter  van het Institute of Iranian Studies, University of St Andrews, Schotland)

We zullen op 21 maart 2020, de dag van het Perzisch Nieuwjaar (Noroez), op zoek gaan naar Zarathoestra, Mani, de Isma’ieli filosofen, Ibn Sina, Ghazali, Sohrawardi, Fachr al-Dien Razi, de Sji’itische filosofie, Molla Sadra en hun betekenis voor het Westen én voor Iran.

Mohammad Khatami, de meest populaire politicus van de Islamitische Republiek, stelde in 1998 tijdens een toespraak bij de VN het volgende: ‘De geest van verschillende naties wordt door mythologie beschreven… De ethische mythe en de epische mythe weerspiegelen de geest van de Iraniërs… Het Boek der Koningen (Shahnama) is het symbool van Iran…’

Hoe hebben Iraniërs getracht om trouw te blijven aan hun mythologische, literaire, religieuze, theologische en filosofische verworvenheden? Hoe hebben ze syntheses willen tot stand brengen en in welke mate is het Westen dat steeds naar Iran opkeek uiteindelijk toch een bedreiging geworden sinds de Verlichting.

En tenslotte: wat is de rol van Ali Shariati en Ayatollah Khomeini geweest in het tot stand komen van de Revolutie van 1979 en bij welke mythe en (politieke) filosofie sloten zij aan?

De studiedag tracht twee vragen helder te krijgen. Hoe heeft het Iraanse denken het Westen bij zichzelf gebracht? En twee: hoe is Iran kunnen worden wat het nu is?

Back To Top