skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Identiteit(en) 8 & 9

45 aanmeldingen

Wat na de dood? Identiteit
en hiernamaals in Oost en West

  • Docent(en): Bart Dessein, Stefaan Cuypers
  • Jaar: themajaar
  • Datum: 21 september 2019

Beschrijving

voormiddag: Stefaan Cuypers over Persoonsidentiteiten over de dood heen in de westerse filosofie

De vraag “Kan er leven zijn na de dood?” wordt gesteld in het kader van de westerse, analytische wijsbegeerte. De argumenten voor en tegen een persoonlijk voortbestaan over het graf heen worden geëvalueerd tegen de achtergrond van het debat tussen aanhangers van respectievelijk de lichaamstheorie, de mentale continuïteitstheorie en de ziel-substantietheorie van de persoonsidentiteit door de tijd heen.

 

namiddag: Bart Dessein over Filosofische en fysische onsterfelijheid, ontwikkelingen in het Taoïsme

De leer van Zhuangzi (ca. 370 tot 300 v.Chr.) gaat ervan uit dat alles een veruitwendiging (de) is van het oerbeginsel dao. Ook leven en dood liggen in dao besloten. Omdat zowel leven als dood een verschijningsvorm van dit eeuwige en perfecte oerbeginsel dao zijn, zijn leven en dood – filosofisch gezien – hetzelfde. Onder Gaozu, de eerste keizer van de Han-dynastie (regeerde van 206 tot 194 v.Chr.) kende de zogenaamde ‘Huang-Lao’-school opgang. Deze term verwijst naar de zogenaamde ‘Vier Boeken van de Gele Keizer (Huangdi)’ en naar de Laozi (ook wel Daode jing (Het boek van de Weg en zijn Kracht) genoemd). Inhoudelijk is de ‘Huang-Lao’-school een vermenging van het filosofische taoïsme met elementen uit het taoïstische volksgeloof. Met deze school is de zoektocht naar fysieke onsterfelijkheid en de ontwikkeling van taoïstische alchimie verbonden. Deze ontwikkeling kende haar hoogtepunt in de figuur van Ge Hong (ca. 280–343), auteur van de Baopuzi (De Meester die Eenvoud Koestert).

Op deze themadag wordt ingegaan op de ontwikkeling van het filosofische concept van onsterfelijkheid, de ontwikkeling van het streven naar fysieke onsterfelijkheid, en de hiermee verbonden evolutie van de zogenaamde ‘taoïstische religie’ (daojiao), in tegenstelling tot de ‘taoïstische filosofie’ (daojia).

Co Authors :

Bart Dessein (PhD Ghent University 1994) is professor in het Department Chinese Taal en Cultuur van de Universiteit Gent. Hij is ook Honorary Professor aan de Liaoning University VRChina en Gastprofessor aan Shanghai University, VRChina. Hij is vice-directeur van de klasse voor humane wetenschappen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen en Senior Associate van het European Institute of Asian Studies, Brussel. Hij is tevens bestuurslid van het Belgisch Hoger Instituut voor Chinese Studien, Brussel. Sinds augustus 2016 is hij voorzitter van de European Association for Chinese Studies.
Bart Dessein heeft voornamelijk gepubliceerd over de vroege boeddhistische filosofie en de de klassieke Chinese filosofie en haar invloed op actueel China.
Recente publicaties:
Confucianized Rationality. Some Reflections on East Asia, Wisdom, and Science
Contemporary East Asia and the Confucian Revival. Edited by Jana S. Rosker and Natasa Visocnik. Newcaste upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015, pp.xxv-xl. Contending for the Truth: Confucianism in the Contemporary PRC, In Contemporary East Asia and the Confucian Revival. Edited by Jana S. Rosker and Natasa Visocnik. Newcaste upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015, pp.191-212.
Progress and Free Will: On the Buddhist Concept of Time and Its Possibilities for Modernity, Azijkse Studie 1/3, 2016, pp.11-33.
No country has ever benefited from a protracted war. China and the Art of War Philosophy of War and Peace. International Philosophy Olympiad, Edited by Danny Praet. Ghent: Ghent University. Department of Philosophy, 2016, pp.9-16.
On Uttering and Hearing Sound When in the First Trance Stage: Theravada, Sarvastivada and Mahasamghika Viewpoints, In Buddhist Meditative Traditions: Comparison and Dialogue (Fojiao Chanxiu Chuantong: bijiao yu duihua). Edited by Zhuang Kuobin. Dharma Drum Institute of Liberal Arts Research Series 3. Taipei: Dharma Drum Publishing Company, 2016, pp.59-77.
Abhidharma as Rational Inquiry, In Tekst, History and Philosophy: Abhidharma Across Buddhist Scholastic Traditions. Edited by Bart Dessein and Weijen Teng. Brill’s Indological Library 50. Leiden/Boston: Brill, 2016, pp.1-16.
Abhidharma in China: Reflections on Matching Meanings and Xuanxue, In Tekst, History and Philosophy: Abhidharma Across Buddhist Scholastic Traditions. Edited by Bart Dessein and Weijen Teng. Brill’s Indological Library 50. Leiden/Boston: Brill, 2016, pp.279-295.

Back To Top