skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Identiteit(en) 8

Persoonsidentiteiten over de dood heen in de westerse filosofie

  • Docent(en): Stefaan Cuypers
  • Jaar: themajaar
  • Datum: 21 september 2019, voormiddag

Beschrijving

De vraag “Kan er leven zijn na de dood?” wordt gesteld in het kader van de westerse, analytische wijsbegeerte. De argumenten voor en tegen een persoonlijk voortbestaan over het graf heen worden geëvalueerd tegen de achtergrond van het debat tussen aanhangers van respectievelijk de lichaamstheorie, de mentale continuïteitstheorie en de ziel-substantietheorie van de persoonsidentiteit door de tijd heen.

Stefaan E. Cuypers is gewoon hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij doceert wijsgerige psychologie, kenleer en filosofie van de opvoeding.

Back To Top