skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Identiteit(en) 9

0.00

2 aanmeldingen

Over filosofische en fysische onsterfelijkheid: ontwikkelingen in het taoïsme

  • Docent(en): Bart Dessein
  • Jaar: themajaar
  • Datum: 21 september 2019, namiddag

Beschrijving

De leer van Zhuangzi (ca. 370 tot 300 v.Chr.) gaat ervan uit dat alles een veruitwendiging (de) is van het oerbeginsel dao. Ook leven en dood liggen in dao besloten. Omdat zowel leven als dood een verschijningsvorm van dit eeuwige en perfecte oerbeginsel dao zijn, zijn leven en dood – filosofisch gezien – hetzelfde. Onder Gaozu, de eerste keizer van de Han-dynastie (regeerde van 206 tot 194 v.Chr.) kende de zogenaamde ‘Huang-Lao’-school opgang. Deze term verwijst naar de zogenaamde ‘Vier Boeken van de Gele Keizer (Huangdi)’ en naar de Laozi (ook wel Daode jing (Het boek van de Weg en zijn Kracht) genoemd). Inhoudelijk is de ‘Huang-Lao’-school een vermenging van het filosofische taoïsme met elementen uit het taoïstische volksgeloof. Met deze school is de zoektocht naar fysieke onsterfelijkheid en de ontwikkeling van taoïstische alchimie verbonden. Deze ontwikkeling kende haar hoogtepunt in de figuur van Ge Hong (ca. 280–343) uang-LaHua, auteur van de Baopuzi (De Meester die Eenvoud Koestert).

Op deze themadag wordt ingegaan op de ontwikkeling van het filosofische concept van onsterfelijkheid, de ontwikkeling van het streven naar fysieke onsterfelijkheid, en de hiermee verbonden evolutie van de zogenaamde ‘taoïstische religie’ (daojiao), in tegenstelling tot de ‘taoïstische filosofie’ (daojia).

Back To Top