skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Kwetsbaarheid 3

0.00

186 aanmeldingen

Omgaan met kwetsbaarheid in Oost en West

  • Docent(en): Bart Dessein
  • Jaar: online lezingenreeks najaar 2020
  • Datum: 12 december 2020

Beschrijving

De mondiale Covid-19 crisis waar eenieder van ons momenteel mee geconfronteerd wordt, heeft heel duidelijk de kwetsbaarheid van het individu en van economische en politieke systemen aangetoond. Het is duidelijk geworden dat individuen op een heel verschillende manier met deze uitdaging omgaan: sommigen stellen hun vertrouwen in de medische wetenschap, anderen verliezen zich in samenzweringstheorieën, nog anderen hebben deze crisis positief aangegrepen om hun leven een nieuwe wending te geven.

In deze ‘reflectielezing’ wordt het omgaan met de huidige crisis benaderd vanuit een ‘Oost-West perspectief’. Is er zoiets als een ‘oosterse’ manier om met deze crisis om te gaan? Verschilt deze ‘oosterse’ houding van een ‘westerse’ houding waarvan aangenomen wordt dat zij op de ratio gebaseerd is? Is deze ‘oosterse’ houding een uiting van een dieperliggende taoïstische of boeddhistische culturele erfenis? Beantwoordt de manier waarop politieke systemen in Oost en West met de crisis omgaan aan een vermeende dieperliggende ‘volksaard’ – is het Oosten werkelijk zo collectief als vaak geponeerd wordt?

Er is geen pasklaar en éénduidig antwoord op al deze vragen. Reflectie over de problematieken waarvan deze vragen een uiting zijn kan ons evenwel helpen in het ‘omgaan met de dingen’ – zoals Jaap Kruithof zijn beschouwingen over het gedrag van de moderne westerling noemde.

Deze lezing gaat online door op zaterdag 12 december 2020 van 14u tot 16u.

Om te kunnen deelnemen heeft u een pc of tablet nodig met een goede internetverbinding. U kan zich aanmelden zoals voor de gewone lesdagen (winkelmand). Ten laatste een dag voor de lezing ontvangt u dan van ons een mail met een link en een kleine handleiding om te kunnen inloggen.

De lezing is gratis. Wie toch graag een vrije bijdrage schenkt, kan dit doen door middel van overschrijving op rekeningnummer BE70 4012 5289 9125 van SCFA vzw.

Back To Top