skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Identiteit(en) 2

17 aanmeldingen

Wie ben ik? Identiteit en psychologie

 • Docent(en): Paul Verhaeghe, Peter Adriaenssens
 • Jaar: themajaar
 • Datum: 16 maart 2019

Beschrijving

voormiddag Peter Adriaenssens : Jongeren antwoorden helpen ontwikkelen in een wereld zonder antwoorden

———————————————————

namiddag Paul Verhaeghe: Identiteiten als product

Als baby hebben we geen ‘identiteit’, die verwerven we gaandeweg, als product van de interactie met onze omgeving. We nemen heel veel over – wat meteen een flink stuk determinatie inhoudt – maar we weigeren ook heel wat – en dat opent een stuk keuzevrijheid. Het resultaat daarvan is ‘onze’ identiteit, die we het best kunnen begrijpen als een samengestelde constructie van cruciale verhoudingen met belangrijke anderen (het andere geslacht, onze gelijken, onszelf, autoriteit). Een dergelijke constructie is nooit af, vandaar dat we ook kunnen veranderen. 

Als constructie wordt onze identiteit zeer sterk bepaald door de dominante spiegelbeelden die de maatschappij ons voorhoudt. Wanneer die spiegelbeelden veranderen, dan verandert onze identiteit. Dit is de laatste twintig jaar zeer ingrijpend gebeurd onder invloed van het neoliberalisme. Tegenwoordig is dit neoliberale mensbeeld erg doorgeslagen, waardoor we er ons steeds minder goed bij voelen. De ideeën van maakbaarheid en competitiviteit hebben ons veroordeeld tot een steeds sterkere wedijver met anderen én met ons ‘eigen’ spiegelbeeld. De resultaten zijn er dan ook naar: nooit waren de cijfers voor angst, depressie en burn-out zo hoog als vandaag. De stelling die ik in mijn lezing naar voor wil schuiven, is dat de huidige dominante identiteit een weerspiegeling is van de zogenaamde vrijemarkt ideologie, én dat de daarbij behorende verhoudingen tegenover belangrijke anderen zowel ethisch verwerpelijk als psychologisch ongezond zijn. Hoog tijd voor een deugdenproject dus. 

Peter Adriaenssens is Belgisch kinder- en jeugdpsychiater, en deeltijds hoofddocent aan de Katholieke Universiteit Leuven. Daarnaast is hij directeur van het Vertrouwenscentrum kindermishandeling van Vlaams-Brabant en Kliniekhoofd kinderpsychiatrie Universitair Ziekenhuis Leuven (UZ Leuven).

Hij is tevens auteur van verschillende artikelen, verhandelingen en boeken (meestal uitgegeven bij Lannoo over jongeren en opvoeding)

 • Opvoeden is een groeiproces – wegwijzer voor vaders en moeders(1995)
 • Mijn kind is bang en ik ook – opvoeden tot weerbaarheid(1997)
 • Van hieraf mag je gaan – over opvoeden van tieners(1998)
 • Tien manieren om je ouders te versieren – succesvol onderhandelen met je ouders(2000)
 • Opvoeden tot weerbare kwetsbaarheid(2000)
 • Praten met je tiener: de stap van discussiëren naar onderhandelen(2006)
 • Gids voor succesvol opvoeden(2007)
 • Laat ze niet schieten(2010)
 • Nesten(2012)
 • Kinderdromen, samen met Jan Callebaut, Tinneke Beeckman en Veerle Beel (2014)
 • Verbolgen Verbonden(2018)

Co Authors :

Paul Verhaeghe is van opleiding klinisch psycholoog, van vorming psychoanalyticus. Zijn eerste doctoraat (1985) handelde over hysterie, zijn tweede (1992) over psychodiagnostiek. Hij werkt als gewoon hoogleraar aan de universiteit van Gent. Sedert 2000 gaat zijn belangstelling vooral naar de invloed van maatschappelijke veranderingen op psychologische en psychiatrische moeilijkheden. Meer info op https://www.paulverhaeghe.psychoanalysis.be

Back To Top