skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Seminarie Identiteit(en) 5

0.00

22 aanmeldingen

Identiteit, trots en schaamte

  • Docent(en): Martha Claeys
  • Datum: 30 november 2019

Beschrijving

Trots en schaamte zijn emoties die gaan over onszelf. Ze drukken uit hoe we denken tegemoet te komen aan een ideaalbeeld van hoe we wensen te zijn: schieten we tekort, dan zijn we beschaamd. Voldoen we aan dat beeld, of overstijgen we het, dan zijn we trots. Trots en schaamte gaan over aanvaarding en zijn tegengestelde reacties op een (soms geïnternaliseerde) sociale afwijzing of goedkeuring. Trots kan je zijn op je lichaam zoals het is, je huidskleur, of je geaardheid, bijvoorbeeld. Trots en schaamte zijn nauw verbonden met identiteit. Op deze seminariedag bekijken we samen, aan de hand van verschillende historische en hedendaagse filosofische teksten van Aristoteles, over David Hume, tot Martha Nussbaum, hoe trots en schaamte sociale emoties, morele emoties en emoties van zelf-evaluatie zijn. We reflecteren over trots en schaamte aan de hand van hedendaagse case studies. Zo bediscussiëren we de relatie tussen nationale identiteit en trots, over de identiteit van de LGBTQ gemeenschap en hoe die een rol speelt in hun pride parades, over de zin en onzin van een gemeenschapsgevoel, de impact van schaamte en het verlangen naar beloning en we bespreken de legitimiteit van identity politics. We stellen de vraag naar de relatie tussen (culturele, persoonlijke of andere) identiteit, trots, en schaamte.

Back To Top