skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Identiteit(en) 6

4 aanmeldingen

Identiteit, nationalisme, supranationalisme

  • Docent(en): Matthias Storme
  • Jaar: themajaar
  • Datum: 22 juni 2019, voormiddag

Beschrijving

.

Matthias Storme is Gewoon Hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven, aldaar directeur van het Instituut voor handels- en insolventierecht, en buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, met leeropdrachten in diverse takken van het privaatrecht, de rechtsvergelijking en de rechtsfilosofie.

Hij studeerde rechten aan de UFSIA en de KU Leuven, en wijsbegeerte aan de UFSIA, de KU Leuven en Yale University (licentiaat in de rechten 1981, Master of Arts in Philosophy 1982); verder aan de Universitá degli studi di Bologna, 1983-1984 en het Max-Planck-Institut für internationales und ausländisches Privat­recht, Hamburg, 1984-85; en promoveerde tot doctor in de rechten in 1989 met een proefschrift over de goede trouw (redelijkheid en billijkheid) in het contractenrecht.

Hij doceert sedert 1989 te Antwerpen en 1992 te Leuven. Van 1990 tot 1993 was hij deeltijds universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. Aan de UA was hij lid van de Raad van Bestuur van het pluralistisch reflectiecentrum Centrum Pieter Gillis, Universiteit Antwerpen (2004-2011). Hij doceerde eerder onder meer vergelijkende levensbeschouwing. Hij is gastprofessor in Beijing en Vilnius, en trad op als gastdocent en/of  research fellow aan een reeks buitenlandse universiteiten (Nl, Fr, H, D, Oost., Z.-A., Israël, P, Spanje, …).

Hij is stichtend lid van het European Law Institute (opgericht 2011) en lid van de Raad van het ELI. Hij is medestichter en hoofdredacteur van het “European review of private law / Europä­i­sche Zeitschrift für privatrecht / Revue européenne de droit privé“; directeur (hoofdredacteur) van het Tijdschrift voor Privaatrecht. Hij is ook advocaat te Gent (voorheen Brussel).

Hij is auteur van talrijke rechtswetenschappelijke publicaties alsook van vele essay- en andere artikelen over maatschappelijke, cultuurfilosofische, ethische en politieke onderwerpen.

Politiek beschouwt hij zichzelf als een conservatief in de traditie van Edmund Burke en een voorvechter van een sterke civil society gebaseerd op fundamentele vrijheden, en die zowel van vermarkting als van verstaatsing moet worden gevrijwaard.

Back To Top