skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Identiteit(en) 5

82 aanmeldingen

Homo sapiens – een aap onder de apen of een unieke mensensoort?

  • Docent(en): Jeroen Stevens
  • Jaar: themajaar
  • Datum: 7 december 2019
Categorieën: ,

Beschrijving

Vandaag de dag leeft er maar één mensensoort op aarde: Homo sapiens. Dit heeft ons wereldbeeld gevormd en ons idee dat wij uniek zijn versterkt, met name in de Westerse wereld. We benadrukken graag hoe uniek we zijn, hoe verschillend van andere soorten. We definiëren eigenschappen als uniek menselijk en hechten vaak veel waarde aan deze eigenschappen. Maar evolutiebiologen zijn geïnteresseerd in waar deze eigenschappen vandaan komen, hoe ze zijn ontstaan in de evolutie van de moderne mens. Als we de menselijke uniciteit onderzoeken op evolutionaire schaal, en onze stamboom gaan bekijken, krijgen we een andere kijk op de zaak. Apen en mensapen houden ons een spiegel voor. Eigenschappen waarvan we altijd dachten dat alleen moderne mensen ze hebben, blijken ook bij andere soorten voor te komen. Er wordt gesproken van verschillen in graad, niet in aard. Hoe meer we leren over de vermogens van (mens)apen, hoe meer we ons realiseren dat uniciteit relatief is. Bovendien leefden er slechts enkele tienduizenden jaren geleden verschillende mensensoorten naast elkaar op aarde. De laatste tien jaar heeft genomisch onderzoek uitgewezen dat er herhaaldelijk hybridisatie heeft plaatsgevonden tussen deze verschillende soorten mensachtigen. Westerse mensen hebben gemiddeld genomen tussen 1 en 4% van hun genoom te danken aan deze hybridisatie in een, vanuit evolutionair perspectief, niet eens zo ver verleden. Onze stamboom blijkt een kluwen geworden. In deze lezing gaan we op zoek naar de chimpansee én naar de Neanderthaler in de moderne mens, en krijgen een mozaïsch beeld op de “unieke” soort Homo sapiens. 

Back To Top