skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Seminarie Identiteit(en) 6

Godsdienst, nationaliteit, ras: wie is jood, wie is jood?

  • Docent(en): Ludo Abicht
  • Datum: 21 december 2019

Beschrijving

  1. Jodendom: een religie, een taal, een nationaliteit?  De parameters van het probleem.
  2.  Over de joodse godsdienst: van chassidisme en ultraorthodoxie tot Joods atheïsme.
  3.  De joden en de Verlichting:  ontstaan van het Joodse nationalisme als kern van het zionisme.
  4.  De rol van  anti-judaïsme en antisemitisme in de ontwikkeling van de Joodse identiteit: assimilatie – segregatie – integratie?

Ludo Abicht studeerde Klassieke Filologie (Centrale Examencommissie), Germaanse Filologie (RU Gent) en Filosofie (Nijmegen, Tuebingen), Germaanse Letteren (Univ Cincinnati) met een proefschrift over de Praagse joods- Duitse auteur Paul Adler. Hij doceerde literatuur en filosofie aan de universiteiten van New Brunswick (Canada), Antioch en Berkeley (USA). Vanaf 1984 aan de U Antwerpen, aan het dept. Politieke Wetenschappen, het HIVT-RUCA en de Plantijn Hogeschool, Antwerpen. Gastprofessor aan de VU Brussel en de U Gent. Emeritus Hoogleraar Literatuur en Filosofie aan de UA en de Hogeschool Antwerpen sinds oktober 2001.

Van 1995-2002 was hij ook voorzitter van het Frans Masereelfonds. Hij was titularis van de leerstoel Calewaert aan de VUB In het akademiejaar 2004-2005.

Hij is auteur van boeken over filosofie, ethiek, joodse cultuur, interculturaliteit en het Midden-Oosten, o.m. De joden van Antwerpen; Mensen in Israël en Palestina; Humor, Vrijheid en Wijsheid van de joden; Filosofie is voor iedereen; Goed leven is goed samenleven; Brood, Rozen en Utopie; De zure druiven van de oorlog; De joden van België; De tocht door de woestijn; Het vredesproces in het Beloofde Land; De herinnering is een vorm van Hoop; Intelligente emotie; Eén maat en één gewicht.; Een kritisch essay over Israël-Palestina; Ware Geuzen zijn Turks noch paaps; De geschiedenis van de joden van de Lage Landen; De Verlichting vandaag; Het Lunapark en andere plekken. Autobiografisch materiaal; Israël-Palestina. Tweespraak over oorzaken en oplossingen (met André Gantman); Zin en Inzicht. Een filosofisch Uitzicht voor iedereen (met Hendrik Opdebeeck); De haan van Asklepios: pleidooi voor een positief atheïsme; Gewoon volk eerst! Waarom populistisch en gemeen geen scheldwoorden zijn.

Back To Top