skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Identiteit(en) 12

7 aanmeldingen

De vreemdeling in onszelf. Nadenken over de islam voorbij een oriëntalistisch kader

  • Docent(en): Nadia Fadil
  • Jaar: themajaar
  • Datum: 14 december 2019
Categorieën: ,

Beschrijving

Het thema Islam is niet langer weg te slaan van het maatschappelijk debat. En toch blijkt er een duidelijke spanning te bestaan tussen de Islam zoals men die zich verbeeldt, en de Islam zoals die beleefd wordt door meer dan 1.6 miljard mensen in de wereld. De doelstelling van deze les is om stil te staan bij dit spanningsveld, en na te denken over mogelijke manieren om de kwestie ‘islam’ te thematiseren in meer complexe en meerlagige wijzen. Deze les zal volgens de volgende twee grote delen gestructureerd zijn. Ten eerste staan we uitvoerig stil bij het Oriëntalistisch kader en de kritieken daarop zowel vanuit de antropologie en de sociologie. In een tweede deel verkennen we een aantal concrete empirische studies en casussen die de specificiteit van de Islam proberen te thematiseren en verkennen, doch zonder moslims op te sluiten in een onoverbrugbaar anders-zijn.

Back To Top