skip to Main Content
Niet ingelogd, log in bij account.

Identiteit(en) 1

64 aanmeldingen

Autonomie en openheid: Identiteiten in Oost en West

  • Docent(en): Michel Dijkstra
  • Jaar: themajaar
  • Datum: 16 februari 2019
Categorieën: ,

Beschrijving

Wat is typisch voor “de westerse” identiteit? En wat voor “de oosterse”? Kunnen Oost en West iets van elkaar leren in hun benaderingen van het zelf? Om deze kwesties zinvol te exploreren, richten wij ons op enkele kopstukken uit de oosterse en westerse filosofietradities, te beginnen bij Confucius en Aristoteles. Beide figuren denken de mens als een gemeenschapswezen, maar hoe verschilt een sociale Chinees van een sociale Griek? Aan de hand van Plato en Kant onderzoeken we vervolgens de westerse opvatting van de ziel en de menselijke autonomie. Deze visies kunnen we contrasteren met het boeddhistische beeld van Indra’s Net en het taoïsme: stromingen waarin de leegte en de universele doordringing van alle fenomenen centraal staan.  Dat er op beide opvattingen wat valt af te dingen bewijst Freud in het Westen en de zelfloosheidsideologie van Japan tijdens WO II in het Oosten.  Misschien is de mens niet zo rationeel als wij denken en wellicht heeft het opgeven van het ego ook zijn schaduwkant.  Hoe dit ook zij: Oost en West balanceren samen in het spanningsveld tussen openheid en autonomie, tussen het zoeken naar verbinding en zelfbevestiging.  Een zoektocht die wellicht ook in ons eigen leven speelt.

Back To Top